Dnia 20 lutego 2024 r. Wojewoda Lubelski wydał decyzję nakładające na Wykonawcę robót obowiązek usunięcia nieprawidłowości w złożonym w dniu 13 stycznia 2023 r. wniosku o wydanie decyzji ZRID, w związku z wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowieniem.