W dniu 17.05.2022 r. odbyła się pierwsza Rada Budowy w ramach realizowanej Inwestycji, na której omówiono stan realizacji Inwestycji w okresie sprawozdawczym - kwiecień 2022.

Postęp Robót:

BRANŻA DROGOWA:
-    Opracowanie założeń dla etapu projektowania (wstępne plany sytuacyjne, przekroje normalne dróg, przekroje podłużne);
-    Analiza materiałów wejściowych celem wykonania inwentaryzacji terenu inwestycji;
-    Przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla badań nawierzchni;
BRANŻA MOSTOWA:
-    Opracowanie założeń dla etapu projektowania (przekroje ruchowe na obiektach);
-    Analiza materiałów wejściowych celem wykonania inwentaryzacji terenu inwestycji.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA:
-    Opracowanie założeń dla etapu projektowania (przekroje ruchowe na obiektach);
-    Analiza materiałów wejściowych celem wykonania inwentaryzacji terenu inwestycji.
BRANŻA TELETECHNICZNA: 
-    Opracowanie założeń dla etapu projektowania (przekroje ruchowe na obiektach);
-    Analiza materiałów wejściowych celem wykonania inwentaryzacji terenu inwestycji.
BRANŻA SANITARNA:
-    Opracowanie założeń dla etapu projektowania (analiza układu odwodnienia),
-    Analiza materiałów wejściowych celem wykonania wystąpień niezbędnych do uzyskania warunków technicznych;
-    Analiza materiałów wejściowych celem wykonania inwentaryzacji terenu inwestycji.
GEOTECHNIKA:
-    Przygotowanie Programu badań geotechnicznych dla badań uzupełniających do DBPG.
MELIORACJE:
-    Analiza materiałów wejściowych celem wykonania wystąpień niezbędnych do uzyskania warunków technicznych;
-    Analiza materiałów wejściowych celem wykonania inwentaryzacji terenu inwestycji.
ROZBIÓRKI:
-    Analiza materiałów wejściowych celem wykonania wystąpień niezbędnych do uzyskania warunków technicznych;
-    Analiza materiałów wejściowych celem wykonania inwentaryzacji terenu inwestycji.
ZIELEŃ:
-    Analiza materiałów wejściowych celem wykonania wystąpień niezbędnych do uzyskania warunków technicznych;
-    Analiza materiałów wejściowych celem wykonania inwentaryzacji terenu inwestycji.

Pozostałe opracowania:
GEODEZJA:
-    Opracowywanie map do celów projektowych (pozyskanie danych wejściowych z ośrodka, praca terenowe);
-    Opracowanie ortofotomapy dla terenu inwestycji;
-    Opracowanie numerycznego terenu inwestycji;

OCHRONA ŚRODOWISKA:
-    Prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej;

INNE:
-    Przygotowanie i przekazanie do Inżyniera Systemu Zarządzania Jakością;
-    Przygotowanie i przekazanie do Inżyniera Harmonogramu dla etapu prac projektowych.
 

Plan Robót:

-    Kontynuacja prac prowadzonych w okresie sprawozdawczym (wymienionych 
w pkt. 6);
-    Przygotowywanie Projektu Badań Geotechnicznych;
-    Inwentaryzacja w terenie w postaci dokumentacji fotograficznej;
-    Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania warunków technicznych.
 

Kolejna Rada Budowy zaplanowana została na 14.06.2022 r., godz. 12:00.