W dniu 12.06.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 14, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - maj 2023 r.

Przewidywany postęp Robót na kolejny miesiąc:

  • Przekazanie rewizji Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w pakietach po max. 20 szt. – zgodnie z uwagami Inżyniera;
  • Przekazanie rewizji Projektu Technicznego/ Wykonawczego uwzględniającego zasadne, wynikające z zapisów konstraktu uwagi Inżyniera Kontraktu;
  • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – kontynuacja prac nad przygotowaniem Projektu Technicznego/Wykonawczego;
  • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – kontynuacja prac;