We wrześniu planowane są następujące prace projektowe:

 • Przekazanie STWiORB DM.00.00.00 rew. 04 do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę Drogi
 • Przeprowadzenie rewizyty laboratorium stacjonarnego Drog-Tech w Lublinie w dniu 04.10.2023 – akceptacja przez Zamawiającego i Inżyniera;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Przesłanie propozycji terminu na wykonanie w dniu 11.10.2023 zarobów próbnych betonu konstrukcyjnego;
 • Przekazanie raportu ornitologicznego;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych;
 • Złożenie PZJ.
 • Procedowanie STWiORB, uwzględnienie zasadnych uwag oraz przedłożenie skorygowanych STWiORB, do których przekazane zostały merytoryczne uwagi ze wskazaniem niezgodności z Warunkami Kontraktu;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB oraz Projektów Technicznych/Wykonawczych opatrzonych pieczęcią ,,do realizacji”;