W październiku planowane są następujące prace:

  • Procedowanie STWiORB, uwzględnienie zasadnych uwag oraz przedłożenie skorygowanych STWiORB, do których przekazane zostały merytoryczne uwagi ze wskazaniem niezgodności z Warunkami Kontraktu;
  • W nawiązaniu do uzgodnień ze spotkań – oczekiwanie na możliwość złożenia rewizji PW br. drogowej oraz Obiektów Inżynierskich.
  • Rozwiązanie kwestii spornych dot. Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.- wprowadzanie poszczególnych etapów Tymczasowej Organizacji Ruchu.
  • Rozbiórka ogrodzeń w zakresie prawo pasa istniejącej jezdni.
  • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę Drogi;
  • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
  • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
  • Sukcesywne składanie do weryfikacji wniosków materiałowych;
  • Sukcesywne składanie do weryfikacji PZJ.