W listopadzie planowane są następujące prace:

  • Procedowanie STWiORB, uwzględnienie uwag oraz przedłożenie skorygowanych STWiORB, do których przekazane zostały merytoryczne uwagi ze wskazaniem niezgodności z Warunkami Kontraktu;
  • Rozwiązanie kwestii spornych dot. Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.- wprowadzanie poszczególnych etapów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
  • Uzgadnianie Planu Działań Ratowniczych na bazie otrzymanego rozporządzenia nr 19;
  • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
  • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
  • Sukcesywne składanie do weryfikacji wniosków materiałowych;
  • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projekt Wykonawczy br. Zieleń po uzyskaniu decyzji RDOŚ;
  • Sukcesywne składanie do weryfikacji PZJ;
  • Przekazanie rewizji Tabeli Rozliczeniowej;