W grudniu planowane są następujące prace:

  • Procedowanie STWiORB, uwzględnienie uwag oraz przedłożenie skorygowanych STWiORB, do których przekazane zostały merytoryczne uwagi ze wskazaniem niezgodności z Warunkami Kontraktu;
  • Zatwierdzenie Projektu Dostosowania Konstrukcji Nawierzchni  dostosowanego do kategorii ruchu KR6.
  • Oczekiwanie na zatwierdzenie PSOR który został złożony do Zarządcy Drogi
  • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Planu Działań Ratowniczych zaktualizowanym po wydaniu Zarządzenia nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  z dnia 28 lipca 2023r.;
  • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
  • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
  • Sukcesywne składanie do weryfikacji wniosków materiałowych;
  • Sukcesywne składanie do weryfikacji PZJ;
  • Bieżące składanie Wniosków Materiałowych oraz kontynuacja dostaw Materiałów;