Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę na realizację Inwestycji - projekt i budowę drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej w ciągu drogi ekspresowej S19. Jako Generalnego Wykonawcę wyłoniono firmę Polaqua. Więcej informacji tutaj.