[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

08.04.2024

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2024

Miesiąc: 04

Tydzień: 01

Okres: 01.04-07.04.24

 

 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Przekazanie do IK Decyzji RDOŚ w Lublinie z dnia 19.03.2024 w sprawie wydania zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących roślin gatunku objętego ochroną.
 • Przekazanie do IK Decyzji RDOŚ w Lublinie z dnia 26.03.2024  w sprawie wydania zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę Drogi przedłożonego w dniu 25.03.2024 PSOR.
 • Wykonawca przekazał GDDKiA oddział w Lublinie do zatwierdzenia Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas montażu reperów osnowy realizacyjnej w ciągu drogi ekspresowej S19.
 • Inżynier Kontraktu przekazał wytyczne do opracowania Projektów Zmiennej Organizacji Ruchu.          
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg: GDDKiA - 4.; ZDW - 3 szt.;
 • Wykonawca przekazał 6 szt. STWiORB celem opatrzenia pieczęcią „do realizacji”: 1szt. rew. 3;  2 szt. rew. 4 oraz zatwierdzonych warunkowo do czasu Postanowienia RDOŚ (Inżynier oraz Zamawiający nie wnosili uwag): 2szt. rew. 2;  1 szt. rew. 3.
 • Inżynier Kontraktu przekazał 1 szt. STWiORB (rew.3) zatwierdzoną „do realizacji”.
 • Wykonawca przekazał rew. 3 ogólnego PZJ.
 • Wykonawca zgłosił umowy Podwykonawcze;
 • Wykonawca poinformował Inżyniera Kontraktu o zaplanowaniu dodatkowych zarobów próbnych betonów cementowych (konstrukcyjnych, niekonstrukcyjnych i palowych) na WBT Cemar Łuków ul. Świderska w dniach 10 i 11 kwietnia 2024 roku, próbne produkcje rozpoczną się od godziny 10. 

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 95 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 13
 • Pracownicy biurowi - 14
 • Projektanci – 62
 • Geodezja – 6

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg.
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na przekazanie Aneksów na roboty dodatkowe;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę Drogi przedłożonego w dniu 25.03.2024 PSOR.
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych.