[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

11.03.2024

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2024

Miesiąc: 03

Tydzień: 02

Okres: 04.03-10.03.24

 

 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Wykonawca przekazał do IK wnioski derogacyjne złożone do RDOŚ w Lublinie.
 • ZDW  pozytywnie zaopiniował Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas zamknięcia przejazdów pod obiektami S19 w km 6+100, 6+500 trasy głównej oraz na czas wybudowania ronda w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 808 pod warunkiem uwzględnienia uwag;  
 • Wykonawca przekazał do IK zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas oznakowania wjazdu na budowę w km 5+390 w ciągu S19;
 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia do GDDKiA Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu w ciągu na czas oznakowania wjazdu/wyjazdu z budowy w km 2+740 w ciągu drogi ekspresowej S19;
 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia do GDDKiA Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu w ciągu na czas oznakowania budowy ronda  w ciągu DW 808 w ramach rozbudowy węzła Kock Południe;
 • Wykonawca otrzymał od GDDKiA potwierdzenia zgodności inwentaryzacji stanu technicznego dróg  przekazanych pismami z dnia 19.09.2023r. oraz 17.01.2024r.
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg: GDDKiA - 5.; ZDW - 3 szt.
 • Wykonawca przekazał STWiORB do przeglądu Inżyniera: 1 szt. rew. 4; 2 szt. 3 rew.; 1 szt. rew. 2; 1 szt. rew.1
 • Inżynier Kontraktu zatwierdził 1 szt. STWiORB;
 • Wykonawca zgłosił umowy Podwykonawcze;

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 95 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 13
 • Pracownicy biurowi - 14
 • Projektanci – 62
 • Geodezja – 6

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg.
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych.