[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

12.02.2024

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2024

Miesiąc: 02

Tydzień: 02

Okres: 05.02-11.02.24

 

 • Przedłożenie do zatwierdzenia rewizji KSZR uwzględniającej uzgodnienia ze spotkania z dnia 18.01.2024r. w zakresie zastosowania bezinwazyjnych czujników stanu nawierzchni w liczbie 3szt., ich lokalizacji oraz likwidacji dojścia do tablicy zmiennej treści VMSC-01/F8 (101.C) w km 0+030P przy łącznicy DL3 na węźle  Kock Północ.
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie rewizji PDR uwzględniającej otrzymane uwagi oraz Część Operacyjną Planu od Zamawiającego. Opracowanie zostało doprowadzone do zgodności z przekazanym przez Inżyniera pismem 632-S19-2.0-DN z dnia 16.11.2023r Zarządzeniem nr 19.
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Inżynier Kontraktu przekazał 2szt. STWiORB opatrzonych pieczęcią  „do realizacji”.
 • Wykonawca przekazał 10 szt. STWiORB do przeglądu Inżyniera.
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg: GDDKiA - 4.; ZDW - 3 szt.
 • Wykonawca otrzymał uwagi od GDDKiA do przedłożonych TOR w zakresie budowy ronda, zawężenia istniejącej jezdni S-19 oraz schematów. TOR na likwidację znaków D-7/D-8 oraz wjazd/wyjazd  budowy w km 2+740.
 • Wykonawca przekazał PZJ do zatwierdzenia;
 • Wykonawca przekazał wnioski materiałowe do zatwierdzenia;
 • Weryfikacja uwag Inżyniera/Zamawiającego zgłaszanych do STWiORB 

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 94 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 14
 • Projektanci – 62
 • Geodezja – 6

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg.
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Planowane wykonanie zarobów próbnych betonów w dniach 14.02.2024 i 15.02.2024 (pismo Wykonawcy PA/S19/511/2024/PM/0962 z dnia 07.02.2024 r.)
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie rewizji PDR doprowadzonego do zgodności z Zarządzeniem nr 19.
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przedłożonej rewizji KSZR.
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych.