[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

15.04.2024

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                       

Rok: 2024

Miesiąc: 04

Tydzień: 02

Okres: 08.04-14.04.24

 

 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Wykonawca poinformował IK, GDDKiA oddział w Lublinie,  GDDKiA rejon Lubartów, KWP w Lublinie, KPP w Lubartowie o wprowadzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas oznakowania robót związanych z prowadzeniem robót przygotowawczych w ramach projektu TOR nr 6 - wjazd/wyjazd z budowy w km 4+640 w ciągu S19.
 • Wykonawca poinformował IK, GDDKiA oddział w Lublinie,  GDDKiA rejon Lubartów, KWP w Lublinie, KPP w Lubartowie o wprowadzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas oznakowania robór związanych z prowadzeniem robót przygotowawczych w ramach projektu TOR nr 7 - wjazd na budowę w km 5+390 w ciągu S19.
 • Wykonawca poinformował IK, GDDKiA oddział w Lublinie,  GDDKiA rejon Lubartów, KWP w Lublinie, KPP w Lubartowie o wprowadzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas oznakowania robór związanych z prowadzeniem robót przygotowawczych w ramach projektu TOR nr 9 - wjazd/wyjazd z budowy w km 7+830 w ciągu S19
 • Inżynier Kontraktu przekazał 2 szt. STWiORB zatwierdzonych „do realizacji”- 1szt. rew.2 (D-05.03.08B), 1szt. rew.5 (D-08.05.01A), 1 szt. rew.3 (D-02.02.01e).
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę Drogi przedłożonego w dniu 25.03.2024 PSOR.
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg: GDDKiA - 4.; ZDW - 3 szt.;
 • Wykonawca zgłosił umowy Podwykonawcze;

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg.
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na przekazanie Aneksów na roboty dodatkowe;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę Drogi przedłożonego w dniu 25.03.2024 PSOR.
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych.