[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

14.07.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 7

Tydzień: 2

Okres: 10.07-16.07.23

 

 •        Wprowadzanie  uwag do STWIORB zgodnie z ustaleniami narad technicznych;

 •         Procedowanie STWiORB z branży drogowej i mostowej.
 •           Wykonawca złożył do przeglądu i zatwierdzenia TOM VII branży geotechnicznej

 •        Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu wykonawczego;

 •        Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;

 •        Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;

 •        Oczekiwanie za zatwierdzenie zgłoszonych materiałów;

 •        Przygotowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu.

[4] Personel Wykonawcy

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 79 osób w tym:

 •        Kadra kierownicza – 12

 •       Pracownicy biurowi - 6

 •        Projektanci – 55

 •        Geodezja - 5

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drog
 •        Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;

 •           Przygotowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;

 •           Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządcę Drogi;

 •           Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;

 •        Przekazanie przez Wykonawcę pozostałych rewizji STWiORB po uwagach.
 •        Wprowadzanie do Projektu Wykonawczego/Technicznego ustaleń z narady technicznej ostatecznej rewizji do Projektu Wykonawczego/Technicznego oraz STWIORB;

 •        Przekazanie przez Wykonawcę projektów Wykonawczych/Technicznych do przeglądu.
 •          Przekazanie plików źródłowych z pomiarów FWD
 •          Zgłoszenie umów podwykonawczych