[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

18.03.2024

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2024

Miesiąc: 03

Tydzień: 03

Okres: 11.03-17.03.24

 

 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Wykonawca przekazał do IK zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas zamknięcia przejazdu pod obiektem na S19 W km 6+500 Trasy głównej;
 • Wykonawca poinformował KWP w Lublinie, KPP w Lubartowie oraz  GDDKiA  o zamiarze wprowadzenia Projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas oznakowania robót związanych z prowadzeniem robót przygotowawczych w ramach projektu TOR nr 13 - skrzyżowanie w km 0+820 w ciągu S19 oraz DK48;
 • IK przekazał opatrzony pieczęcią „do realizacji” Projekt Wykonawczy Tom IX- zieleń;
 • Wykonawca przekazał do IK wyjaśnienia w sprawie wykorzystania kruszywa grubego 4/31,5 mm Morawica;
 • Wykonawca przekazał szereg wycen oraz wyjaśnień w zakresie Poleceń Inżyniera: 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9.
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg: GDDKiA - 5.; ZDW - 3 szt.
 • Wykonawca przekazał STWiORB do przeglądu Inżyniera: 1 szt. 2 rew.; 1 szt. rew. 3;
 • Wykonawca zgłosił umowy Podwykonawcze;

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 95 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 13
 • Pracownicy biurowi - 14
 • Projektanci – 62
 • Geodezja – 6

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg.
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na przekazanie Poleceń Zmiany;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Wykonawca przedłoży do Zarządcy Drogi skorygowany PSOR oraz stanowisko Wykonawcy ze wskazaniem wymagań wykraczających poza zobowiązania kontraktowe Wykonawcy.
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych.