[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

22.04.2024

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2024

Miesiąc: 04

Tydzień: 03

Okres: 15.04-21.04.24

 • Wykonawca w dniu 19.04.2024 r. otrzymał informację o wydaniu decyzji ZRID;
 • Inżynier Kontraktu przekazał 1 szt. STWiORB zatwierdzoną „do realizacji”- D.09.01.01 rew. 2;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę Drogi przedłożonego w dniu 25.03.2024 PSOR.
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg: GDDKiA - 3.; ZDW - 3 szt.;
 • Wykonawca zgłosił umowy Podwykonawcze;
 • Wykonawca przekazał uzupełnienie odpowiedzi na opinię Laboratorium Zamawiającego w zakresie recept na grunt stabilizowany hydraulicznie C0,4/0,5 wg STWIORB D.04.05.00 rew.4.

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 95 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 13
 • Pracownicy biurowi - 14
 • Projektanci – 62
 • Geodezja – 6

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg.
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę Drogi przedłożonego w dniu 25.03.2024 PSOR.
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych.
 • Kontynuacja prac przygotowawczych.
 • Przekazanie opisów stanu nieruchomości.
 • Przejęcie Placu Budowy.
 • Zawiadomienie o Rozpoczęciu Robót.