[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu        

22.05.2023

[3] Okres sprawozdawczy:

Rok: 2023

Miesiąc: 5

Tydzień: 3

Okres: 15.05-21.05.23

 

 • Procedowanie Projektu Wykonawczego Tom VI Budowa i rozbiórka kanalizacji deszczowej
 • Procedowanie rewizji STWiORB po uwagach.
 • Procedowanie wzorów wniosków o zatwierdzenie materiałów;
 • Przedłożenie uwag do Projektu Wykonawczego w ramach przeglądu Dokumentów Wykonawcy;
 • Wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu wykonawczego;
 • Przygotowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu.

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 79 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 6
 • Projektanci – 55
 • Geodezja - 5

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu wykonawczego;
 • Przygotowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Procedowanie  STWIORB.