[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

25.03.2024

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2024

Miesiąc: 03

Tydzień: 04

Okres: 18.03-24.03.24

 

 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Wykonawca przekazał do IK odpowiedź na negatywne wyniki badań akceptacyjnych Laboratorium Zamawiającego- kruszywa 0/2 mm z kopalni Świdry.;
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg: GDDKiA - 3.; ZDW - 3 szt.
 • W dniu 21.03.2024 r. została wprowadzona TOR w zakresie etapu 1-3 wg PTOR nr 13 S19/DK48 węzeł Kock Południe (skrzyżowanie T) – prowadzenie prac przygotowawczych umożliwiających wykonanie skrzyżowania i przełożenie ruchu – czas obowiązywania ok 2 m-cy, uzależnione jest od terminu wydania ZRID
 • Wykonawca przekazał STWiORB do przeglądu Inżyniera: 2 szt. 2 rew. (M-18.01.04, M-20.07.04); 2 szt. rew. 3 (D.02.01.01e, U.01.03.04D);
 • Wykonawca przekazał sprawozdania z badań reaktywności alkalicznej;
 • Wykonawca zgłosił umowy Podwykonawcze;
 • Wykonawca zgłosił magazyn zewnętrzny;
 • Spotkanie Wykonawcy z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu w Wydziale Technologii i Jakości Dróg – Laboratorium Drogowe GDDKiA w Lublinie;

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 95 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 13
 • Pracownicy biurowi - 14
 • Projektanci – 62
 • Geodezja – 6

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Wykonawca przedłoży do Zarządcy Drogi skorygowany PSOR oraz stanowisko Wykonawcy ze wskazaniem wymagań wykraczających poza zobowiązania kontraktowe Wykonawcy;
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych.