[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

26.06.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 6

Tydzień: 4

Okres: 19.06-25.06.23

 

 • Naradza Techniczna w dniu 20.06.2023r. - omówienie uwag do Projektu Wykonawczego branży drogowej;
 • Narada Technicznea w dniu 22.06.2023r. - omówienie uwag do Projektu Wykonawczego branży teletechnicznej, energetycznej oraz STWIORB;
 • Otrzymanie uwag do Projektu Technicznego rew. 1 TOM IV, V, VI;
 • Otrzymanie uwag do SSTWiORB rew.1;
 • Przekazanie rewizji Projektu Technicznego Tom IV / 2 Zasilanie elektroenergetyczne;
 • Przekazanie rewizji wzorów Protokołów z przeprowadzonej wizji w terenie;
 • Przekazanie porozumienia z Lasami Państwowymi dotyczącego wycinki drzew i krzewów w ramach inwestycji;
 • Wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego;
 • Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu wykonawczego;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Przygotowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu.

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 79 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 6
 • Projektanci – 55
 • Geodezja - 5

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu wykonawczego;
 • Przygotowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Uwzględnienie uwag do STWIORB oraz przekazanie skorygowanych STWIORB.
 • Procedowanie  pozostałych rewizji STWiORB 
 • Wprowadzanie do Projektu Wykonawczego ustaleń z Narady Technicznej 
 • Narady Techniczne w zakresie omówienia Projektu Wykonawczego branży mostowej oraz STWIORB.