[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

29.01.2024

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2024

Miesiąc: 01

Tydzień: 04

Okres: 22.01-28.01.24

 

 • Prace nad rewizją PDR w związku z otrzymanymi uwagami oraz Częścią Operacyjną Planu od Zamawiającego, która została opracowana zgodnie z Zarządzeniem nr 19;
 • Analiza otrzymanych uwag do PSOR od Zarządczy Drogi(GDDKiA oddział Lublin) pod względem zasadności i  zgodności z Warunkami Kontraktu.;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB opatrzonych pieczęcią „do realizacji” ;
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg: GDDKiA - 7 szt.; ZDW - 3 szt.
 • Wykonawca przekazał PZJ do zatwierdzenia;
 • Wykonawca przekazał wnioski materiałowe do zatwierdzenia;
 • Wykonawca zgłosił umowy podwykonawcze;
 • Przekazanie 2 szt.  STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji” w związku z otrzymaniem pismem  Inżyniera Kontraktu
 • Uzgadnianie uwag Inżyniera/Zamawiającego zgłaszanych do STWiORB 
[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 94 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 14
 • Projektanci – 62
 • Geodezja – 6

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg: GDDKiA - 7 szt.; ZDW - 3 szt.;
 • Analiza otrzymanych po przekroczeniu terminu kontraktowego uwag od Zarządcy Drogi (Oddział Lublin) do PSOR pod względem zasadności i  zgodności z Warunkami Kontraktu;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Przekazanie rewizji PDR w związku z otrzymanymi uwagami oraz Częścią Operacyjną Planu od Zamawiającego, która została opracowania zgodnie z Zarządzeniem nr 19;
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych.