[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

29.04.2024

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2024

Miesiąc: 04

Tydzień: 04

Okres: 22.04-28.04.24

 • Wykonawca przekazał do Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Decyzję nr 3/24 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 • Wykonawca przekazał do IK decyzję ZRID nr 03/24;
 • Wykonawca przekazał do IK oraz GDDKiA oddział w Lublinie opisy stanów nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi terenem inwestycji;
 • Wykonawca przekazał do IK notatkę terenową nr L.dz.497_1/04/TS/2024;
 • Wykonawca w związku z otrzymaniem decyzji ZRiD  nr 3/24 z dnia 19.04.2024r. przekazał do IK raport „stanu zerowego” inwestycji;
 • Wykonawca przekazał do Nadleśnictwa Radzyń Podlaski Raport Ornitologiczny nr L.dz.497_1/04/TS/2024;
 • Wykonawca poinformował IK, GDDKiA oddział w Lublinie, GDDKiA rejon Lubartów, KWP w Lublinie, KPP w Lubartowie o zamiarze wprowadzenia  projektu czasowej organizacji ruchu na czas oznakowania robót związanych z prowadzeniem robót przygotowawczych w ramach projektu TOR nr 21 - wjazd/wyjazd z budowy w km 2+740 w ciągu S19;
 • Wykonawca poinformował IK, GDDKiA oddział w Lublinie, GDDKiA rejon Lubartów, KWP w Lublinie, KPP w Lubartowie o zamiarze wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas oznakowania robót związanych z prowadzeniem robót przygotowawczych w ramach projektu TOR nr 6 - wjazd/wyjazd z budowy w km 4+640 w ciągu S19;
 • Wykonawca poinformował IK, GDDKiA oddział w Lublinie, GDDKiA rejon Lubartów, KWP w Lublinie, KPP w Lubartowie o zamiarze wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas oznakowania robót związanych z prowadzeniem robót przygotowawczych w ramach projektu TOR nr 7 - wjazd na budowę w km 5+390 w ciągu S19;
 • Wykonawca poinformował IK, GDDKiA oddział w Lublinie, GDDKiA rejon Lubartów, KWP w Lublinie, KPP w Lubartowie o zamiarze wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas oznakowania robót związanych z prowadzeniem robót przygotowawczych w ramach projektu TOR nr 9 - wjazd/wyjazd z budowy w km 7+830 w ciągu S19;
 • Wykonawca poinformował IK, GDDKiA oddział w Lublinie, GDDKiA rejon Lubartów, KWP w Lublinie, KPP w Lubartowie o zamiarze wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu na zamknięcia przejazdu pod obiektem na S19 w km 6+100 Trasy Głównej;
 • Wykonawca poinformował IK, GDDKiA oddział w Lublinie, GDDKiA rejon Lubartów, KWP w Lublinie, KPP w Lubartowie o zamiarze wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu na zamknięcia przejazdu pod obiektem na S19 w km 6+500 Trasy Głównej;
 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia 3szt. STWiORB- 2szt w rew. 3 i 1 szt. w rew.5;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę Drogi przedłożonego w dniu 25.03.2024 PSOR.
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg: GDDKiA - 3.; ZDW - 3 szt.;
 • Wykonawca zgłosił umowy Podwykonawcze;
[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 95 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 13
 • Pracownicy biurowi - 14
 • Projektanci – 62
 • Geodezja – 6

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg.
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na przekazanie Aneksów na roboty dodatkowe;
 • Oczekiwanie na przekazanie Poleceń Zmiany;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę Drogi przedłożonego w dniu 25.03.2024 PSOR.
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych.
 • Przejęcie Placu Budowy.
 • Zawiadomienie o Rozpoczęciu Robót.
 • Rozpoczęcie montażu płotków herpetologicznych.
 • Prowadzenie prac przygotowawczych i robót zaplanowane w dniach 29.04 – 02.05.2024