[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

04.03.2024

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2024

Miesiąc: 03

Tydzień: 01

Okres: 26.02-03.03.24

 

 • IK i Zamawiający zaopiniowali pozytywnie z uwagami rewizję KSZR uwzględniającą uzgodnienia ze spotkania z dnia 18.01.2024r. Przedmiotowe uwagi Wykonawca powinien uwzględnić na etapie projektu wykonawczego w związku z powyższym Wykonawca oczekuje pełnej płatności za Dokument Wykonawcy opracowany zgodnie z kontraktem.
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • W związku z otrzymaniem od Zamawiającego w dniu 26.02.2024r. postanowienia Wojewody Lubelskiego z dnia 20.02.2024r., Wykonawca w dniu 29.02.2024r. przedłożył do Organu wyjaśnienia oraz dokumentację projektową doprowadzoną do zgodności z postanowieniem RDOŚ w Lublinie z dnia 25.01.2024r.
 • Wykonawca przekazał do zaopiniowania do Starostwa Powiatowego w Lubartowie projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas zamknięcia przejazdów pod obiektami S19 w km 6+100 oraz 6+500 trasy głównej. 
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg: GDDKiA - 3.; ZDW - 3 szt.
 • Wykonawca przekazał 2 szt. STWiORB rew.1 do przeglądu Inżyniera.
 • Wykonawca przekazał wnioski materiałowe do zatwierdzenia;

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 94 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 14
 • Projektanci – 62
 • Geodezja – 6

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg.
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na przekazanie Aneksów na roboty dodatkowe;
 • Oczekiwanie na przekazanie Poleceń Zmiany;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych.