[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

03.07.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 6

Tydzień: 5

Okres: 26.06-02.07.23

 

 • Narada Techniczna nr 7 dotyczącej Projektu Wykonawczego oraz STWIORB;
 • Wprowadzenie uwag do STWIORB zgodnie z ustaleniami narad technicznych;
 • Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu wykonawczego;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Procedowanie zgłoszonych materiałów;
 • Przygotowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu.

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 79 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 6
 • Projektanci – 55
 • Geodezja - 5

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu wykonawczego;
 • Przygotowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Uwzględnienie uwag do STWIORB oraz przekazanie skorygowanych STWIORB.
 • Wprowadzanie do Projektu Wykonawczego ustaleń z Narady Technicznej.
 • Zgłaszanie do zatwierdzenia materiałów do wbudowania;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Radzia Budowy nr 15.