[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

05.02.2024

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2024

Miesiąc: 01/02

Tydzień: 05/01

Okres: 29.01-04.02.24

 

 • Inżynier Kontraktu pismem znak 724-S19-2.0-DN  z dnia 11.01.2024 przekazał uwagi do Planu Działań Ratowniczych oraz przekazał Część Operacyjną Planu (opracowaną zgodnie z Zarządzeniem nr 19). Wykonawca pismem PA/S19/511/2024/MZ/0938 z dnia 31.01.2024 ponownie przedłożył do przeglądu Inżyniera skorygowany plan działań ratowniczych, który został doprowadzony do zgodności z przekazanym przez Inżyniera pismem 632-S19-2.0-DN z dnia 16.11.2023r Zarządzeniem nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2023r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Analiza otrzymanych uwag do PSOR od Zarządczy Drogi(GDDKiA oddział Lublin) 
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB opatrzonych pieczęcią „do realizacji” ;
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg: GDDKiA - 7 szt.; ZDW - 3 szt.
 • Wykonawca przekazał PZJ do zatwierdzenia;
 • Wykonawca przekazał wnioski materiałowe do zatwierdzenia;
 • Weryfikacja uwag Inżyniera/Zamawiającego zgłaszanych do STWiORB 

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 94 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 14
 • Projektanci – 62
 • Geodezja – 6

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg: GDDKiA - 7 szt.; ZDW - 3 szt.;
 • Przekazanie stanowiska Wykonawcy do otrzymanych  uwag od Zarządcy Drogi (Oddział Lublin) do PSOR 
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie rewizji PDR uwzględniającej otrzymane uwagi oraz Część Operacyjną Planu od Zamawiającego. 
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych.