[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

06.05.2024

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2024

Miesiąc: 05

Tydzień: 01

Okres: 29.04-05.05.24

 • W dniu 29.04.2024r. Zamawiający przekazał Wykonawcy Plac Budowy w pasie drogowym istniejącej drogi S19 (działki należące do GDDKiA);
 • Powiadomienie Instytucji o rozpoczęciu realizacji inwestycji na podstawie decyzji ZRID uzyskanej w dniu 22 kwietnia 2024r.;
 • Wykonawca przekazał do Nadleśnictwa Radzyń Podlaski oraz Inżyniera Kontraktu raport ornitologiczny ;
 • Wykonawca zgłosił  do IK dyżury w dniach wolnych od pracy w terminie od 01.05.2024 do 05.05.2024;
 • Wykonawca przekazał Harmonogram Realizacji Robót;
 • Wykonawca, po trójstronnym spotkaniu z dnia 26.04.2024 przekazał do zatwierdzenia 6 szt. omówionych STWiORB – 1 szt. w rew.5, 2 szt. w rew.3, 2 szt. w rew.2 i 1 szt. w rew.1;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę Drogi przedłożonego w dniu 25.03.2024 PSOR.
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg: GDDKiA - 2.; ZDW - 3 szt.;
[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 112 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 13
 • Pracownicy biurowi - 14
 • Projektanci – 62
 • Geodezja – 6

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Przekazanie przez Zamawiającego Placu Budowy dla pozostałych działek 
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg;
 • Wprowadzenie zatwierdzonych TOR zgodnie z wcześniejszymi zawiadomieniami;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na przekazanie Poleceń Zmiany;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę Drogi przedłożonego w dniu 25.03.2024 PSOR.
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych;
 • Kontynuacja montażu płotków herpetologicznych;
 • Prowadzenie prac przygotowawczych oraz robót