/NAZWA PROJEKTU

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. Lubartów Północ, odc. 1 Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni) o dł. ok. 7,839 km

Opis Kontraktu: 

Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, Kock – Lubartów, odc. 1 Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej, będzie zlokalizowana na terenie woj. Lubelskiego, powiat lubartowski. Inwestycja będzie obejmować głównie budowę drogi ekspresowej S19 o długości ok 7, 839km, budowę węzłów drogowych Kock Północ i Kock Południe, a także m.in wykonanie pasów utwardzeń terenu na potrzeby utrzymania drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich, wydłużenia przepustów, budowy przejścia dla pieszych.

Cel Inwestycji:
Budowa obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich. W chwili obecnej ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców w postaci wypadków, spalin czy hałasu. Prowadzi on również do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Przedmiotowa inwestycja mająca za zadanie poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową S19 wraz z węzłami przyniesie wiele korzyści dla użytkowników jak i środowiska.