środa, 17/01/2024

W dniu 13.12.2023 r. Wojewoda Lubelski zgodnie z art. 90 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cechach oddziaływania na środowisko, poinformował, że w trakcie trwania konsultacji społecznych nie otrzymał żadnych uwag ani wniosków. 

środa, 17/01/2024

W grudniu planowane są następujące prace:

środa, 17/01/2024

W listopadzie planowane są następujące prace:

środa, 17/01/2024

W październiku planowane są następujące prace:

środa, 17/01/2024

We wrześniu planowane są następujące prace projektowe:

poniedziałek, 18/09/2023

W dniu 12.09.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 17, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - sierpień 2023 r.

środa, 16/08/2023

W dniu 08.08.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 16, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - lipiec 2023 r.

piątek, 07/07/2023

W dniu 04.07.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 15, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - czerwiec 2023 r.

poniedziałek, 12/06/2023

W dniu 12.06.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 14, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - maj 2023 r.

piątek, 19/05/2023

W dniu 16.05.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 13, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - kwiecień 2023.