Opis kontraktu

Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, Kock – Lubartów, odc. 1 Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej, będzie zlokalizowana na terenie woj. Lubelskiego, powiat lubartowski. Inwestycja będzie obejmować głównie budowę drogi ekspresowej S19 o długości ok 7, 839km, budowę węzłów drogowych „Kock Północ” i „Kock Południe”, a także m.in wykonanie pasów utwardzeń terenu na potrzeby utrzymania drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich, wydłużenia przepustów, budowy przejścia dla pieszych. Budowa obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich. W chwili obecnej ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców w postaci wypadków, spalin czy hałasu. Prowadzi on również do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Przedmiotowa inwestycja mająca za zadanie poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową S19 wraz z węzłami przyniesie wiele korzyści dla użytkowników jak i środowiska.

Budowa obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej w ciągu drogi ekspresowej S19 jest inwestycją o znaczeniu krajowym, jest przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1 do PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015r. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Trasa biegnie od lasu przy południowych krańcach miejscowości Annówka, przecinanego istniejącą DK19 omijając po wschodniej stronie Kock. Następnie prowadzi przez dolinę Tyśmienicy i dalej omijając po wschodniej stronie Wolę Skromowską by po przekroczeniu rzeki Wieprz włączyć się do obecnego przebiegu DK19. Trasa przebiega przez tereny miejscowości Annówka, Kock (gmina Kock) oraz Woli Skromowskiej (gmina Firlej) leżących w powiecie lubartowskim.

Podstawowe parametry techniczne:

  • klasa drogi - S 2/2
  • prędkość projektowa - 100 km/h
  • prędkość miarodajna – 110 km/h
  • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
  • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m
  • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 5 m
  • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m
  • obciążenie -115 kN/oś

Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

Wykonawca Robót – Polaqua Sp. z o.o.

Konsultant – MGGP S.A.

 

Zakres robót

W II etapie budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z dwoma mostami i dwoma węzłami, drogami dojazdowymi (o łącznej długości 11,8 km), urządzeniami ochrony środowiska oraz obiektami inżynieryjnymi. Przełożenie dróg powiatowych o łącznej długości 1,7 km.