Zaawansowanie rzeczowe robót:

0%

Zaawansowanie finansowe:

6,26%

Zaawansowanie prac Projektowych:

90%