[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

08.01.2024

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 01

Tydzień: 01

Okres: 01.01-07.01.23

 

 • Inżynier przekazał  opatrzony pieczęcią  „do realizacji” Projekt Wykonawczy/Techniczny Tom VII/2.2;
 • Uzgodnienie Planu Działań Ratowniczych doprowadzonego do zgodności z zapisami Zarządzenia nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2023r. 
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Stałej Organizacji Ruchu przez Zarządcę Drogi;
 • Uzgodnienie STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Uzgodnienie projektu TOR – obniżenie prędkości/degradacja klasy drogi
 • Uzgodnienie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Wykonawca przekazał STWIORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Prace nad STWIORB;
 • Prace nad PZOR;

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 94 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 14
 • Projektanci – 62
 • Geodezja – 6

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Uzgodnienie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Uzgodnienie Projektu Stałej Organizacji Ruchu przez Zarządcę Drogi;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Uzgodnienie STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Planu Działań Ratowniczych doprowadzonego do zgodności z zapisami Zarządzenia
  nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2023r. 
 • Prace nad PZOR
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych;