Zaawansowanie rzeczowe robót:

5,46%

Zaawansowanie finansowe:

11,88%

Zaawansowanie prac Projektowych:

97%