[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

09.10.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 10

Tydzień: 1

Okres: 02.10-08.10.23

 

 • Wprowadzanie przedłożonych uwag do STWIORB;
 • Przekazanie STWiORB DM.00.00.00 rew. 4 do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Złożenie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Przygotowywanie rewizji Projektów Wykonawczych/Technicznych do złożenia do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Złożenie wniosków materiałowych;
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Przekazanie raportu ornitologicznego;
 • Wykonanie wycinki drzew znajdujących się na przekazanych protokolarnie terenach należących do GDDKiA;
 • Zabezpieczenie drzew i krzewów przeznaczonych do pozostawienia w obrębie budowy (tereny przekazane protokolarnie, należące do GDDKiA).
 • Przeprowadzenie rewizyty laboratorium stacjonarnego Drog–Tech w Lublinie w dniu 04.10.2023 – akceptacja Zamawiającego i Inżyniera

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 82 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 8
 • Projektanci – 57
 • Geodezja – 5
 • Ornitolog – 1
 • Pilarze (wycinka) - 6

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu przez Zarządcę Drogi;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych;
 • Przesłanie propozycji nowego terminu na wykonanie zarobów próbnych betonu konstrukcyjnego – proponowane terminy: 17.10.2023r.; 24.10.2023r.