[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

11.09.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 9

Tydzień: 2

Okres: 04.08-10.09.23

 

 • Wprowadzanie uwag do STWIORB zgodnie z ustaleniami narad technicznych;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB D-M.00.00.00 rew. 3.
 • Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Procedowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Przygotowywanie rewizji Projektów Wykonawczych/Technicznych.
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych.
 • Wizytacja i zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego zgłoszonych przez Wykonawcę wytwórni.

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 82 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 8
 • Projektanci – 57
 • Geodezja - 5

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Procedowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Procedowanie STWiORB, przedłożenie skorygowanych STWIORB.
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych.
 • Podpisanie protokołów przekazania terenów należących do GDDKiA;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych;