[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

13.11.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 11

Tydzień: 2

Okres: 06.11-12.11.23

 

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 82 osób w tym:

  • Kadra kierownicza – 12
  • Pracownicy biurowi - 8
  • Projektanci – 57
  • Geodezja – 5

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy: