[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

15.01.2024

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2024

Miesiąc: 01

Tydzień: 02

Okres: 08.01-14.01.24

 

 • Uzgodnienie Projektu Osnowy Geodezyjnej;
 • Prace nad rewizją PDR w związku z otrzymanymi uwagami oraz Częścią Operacyjną Planu od Zamawiającego, która została opracowania zgodnie z Zarządzeniem nr 19;
 • Otrzymanie uwag do PSOR od Zarządczy Drogi(GDDKiA oddział Lublin) przekazanego w dniu 29.09.2023r.;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Uzgodnienie STWiORB opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Inżynier Kontraktu przekazał 4szt. STWiORB zatwierdzone do realizacji.
 • Uzgodnienie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Uzgodnienie PZJ;
 • Wykonawca przekazał wnioski materiałowe do zatwierdzenia;
 • Wykonawca zwrócił się z prośba do KWP o zaopiniowanie przesłanego projektu tymczasowej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 808- zjazdy/ wyjazdy z budowy.

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 94 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 14
 • Projektanci – 62
 • Geodezja – 6
[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Uzgodnienie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Analiza otrzymanych uwag od Zarządcy Drogi (Oddział Lublin) do PSOR;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Uzgodnienie STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Uzgodnienie STWiORB opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Prace nad rewizją PDR w związku z otrzymanymi uwagami oraz Częścią Operacyjną Planu od Zamawiającego, która została opracowania zgodnie z Zarządzeniem nr 19;
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych;