[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

16.10.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 10

Tydzień: 2

Okres: 09.10-15.10.23

 

 • Wprowadzanie zgodnych z wymaganiami Kontraktu uwag do STWIORB;
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Złożenie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Złożenie wniosków materiałowych;
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Przesłanie propozycji nowego terminu na wykonanie zarobów próbnych betonu konstrukcyjnego – proponowane terminy: 17.10.2023r.; 24.10.2023r.
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 82 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 8
 • Projektanci – 57
 • Geodezja – 5

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu przez Zarządcę Drogi;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych.