[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

20.11.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 11

Tydzień: 3

Okres: 13.11-19.11.23

 

 • Wykonawca złożył do opatrzenia pieczęcią „do realizacji” Projekt Wykonawczy/Techniczny Tom I – PZT
 • Wykonawca złożył do opatrzenia pieczęcią „do realizacji” Projekt Wykonawczy/Techniczny Tom III/2 – MS-5
 • Uzgodnienie STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Złożenie w LUW wyjaśnień dot. wniosku o ZRID;
 • Uzgodnienie Projektu Stałej Organizacji Ruchu przez Zarządcę Drogi;
 • Uzgadnianie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Uzgadnianie STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Złożenie wniosków materiałowych;
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Analiza zapisów Zarządzenia nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2023r. w ramach polecenia dostosowania Planu Działań Ratowniczych do zgodności z ww. Zarządzeniem;

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 82 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 8
 • Projektanci – 57
 • Geodezja – 5

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Uzgodnienie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Uzgodnienie Projektu Stałej Organizacji Ruchu przez Zarządcę Drogi;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Uzgodnienie STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Uzgodnienie STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Analiza zapisów Zarządzenia nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2023r. w ramach polecenia dostosowania Planu Działań Ratowniczych do zgodności z ww. Zarządzeniem;
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych;