[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

25.09.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 9

Tydzień: 4

Okres: 18.09-24.09.23

 

 • Wprowadzanie przedłożonych uwag do STWIORB zgodnie z ustaleniami narad technicznych;
 • Przekazanie STWiORB  do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Przygotowywanie rewizji Projektów Wykonawczych/Technicznych.
 • Złożenie Projektów Wykonawczych/Technicznych do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Złożenie wniosków materiałowych;
 • Rozpoznanie saperskie
 • Wykonanie raportu ornitologicznego
 • Wytyczenie obszaru drzew przeznaczonych do wycinki.

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 82 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 8
 • Projektanci – 57
 • Geodezja – 5
 • Saper – 3
 • Ornitolog - 1

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Procedowanie STWiORB, uwzględnienie uwag oraz przedłożenie skorygowanych STWIORB.
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych 
 • Złożenie do zatwierdzenia rewizji PZJ ogólny;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych;
 • Wykonanie raportu ornitologicznego;
 • Rozpoczęcie wycinki drzew.
 • Zabezpieczenie drzew i krzewów przeznaczonych do pozostawienia w obrębie budowy.