[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

27.11.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 11

Tydzień: 4

Okres: 20.11-26.11.23

 

 • Uzgodnienia  Projekty Wykonawcze/Techniczne Tomy VII/1,VII/2.2, VII/2.3;
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem-  przygotowanie projektu Wykonawczego,
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Stałej Organizacji Ruchu przez Zarządcę Drogi;
 • Uzgadnianie STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych opatrzonych pieczęcią „do realizacji”
 • Uzgadnianie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 82 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 8
 • Projektanci – 57
 • Geodezja – 5

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Uzgadnianie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Uzgadnianie Projektu Stałej Organizacji Ruchu przez Zarządcę Drogi;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Uzgadnianie STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Uzgadnianie STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych;