[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Warunek 4.20 Warunków Kontraktu

01.09.2023

[2] Okres sprawozdawczy:

Rok: 2023

Tydzień: 50

Okres: od 25.08.2022 do 31.08.2023

[3] Personel Wykonawcy:

Kierownictwo budowy – 3 osób

Projektanci – 10 osób

Personel pomocniczy – 5 osób

[4] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

  • Uzgodnienie przekazanego PB 
  • Kontynuacja prac nad projektem budowlanym w zakresie obiektów drogowych, urządzeń teletechnicznych, elektroenergetycznych oraz sanitarnych w ramach obiektu WD-41.
  • Prace nad rozwiązaniami branży KSZR.
  • Kontynuacja prac nad projektem technicznym w zakresie wszystkich branż.
  • Wewnętrzna koordynacja rozwiązań branżowych
  • Kontynuacja prac terenowych na potrzeby Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w tym inwentaryzacja przyrodnicza.