[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Warunek 4.20 Warunków Kontraktu

01.09.2023

[2] Okres sprawozdawczy:

Rok: 2023

Tydzień: 50

Okres: od 25.08.2022 do 31.08.2023

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

PRACE TOWARZYSZĄCE

 • Koordynacje techniczne z Wykonawcą oraz z branżystami.
 • Odpowiedzi na pisma oraz wnioski
 • Uczestnictwo w spotkaniach technicznych

GEOOTECHNIKA/GEOLOGIA

 • Prace projektowe konstrukcji ekranów akustycznych.
 • Weryfikacja wyników badań polowych
 • Opracowanie uDBPG na podstawie wierceń geotechnicznych
 • Uzyskanie zgód na wiercenia geologiczne

ŚRODOWISKO

 • Kontynuacja pac związanych z inwentaryzacją środowiskową.
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko przez Zamawiającego

DROGI

 • Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań projektowych do PB – WD-41.
 • Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań projektowych do PT i PW.
 • Prace nad materiałami do operatów wodno-prawnych.
 • Wprowadzanie korekt do dokumentacji zgodnie z uwagami IK.
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez Inżyniera i Zamawiającego linii rozgraniczających oraz linii podziałów wewnętrznych przyszłych pasów drogowych dróg publicznych
 • Oczekiwanie na Polecenie Inżyniera w zakresie nowych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego do KSZR wykraczających poza zobowiązania Kontraktowe Wykonawcy. Przedmiotowe wymagania będą miały również wpływ na zagospodarowanie terenu oraz inne branże m.in. drogową, konstrukcyjną, elektroenergetyczną, teletechniczną. Po wydaniu polecenia Inżyniera dodatkowe rozwiązania w zakresie KSZR, zagospodarowania terenu oraz innych ww. branż zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań projektowych do PT i PW

BRANŻA ODWODNIENIE

 • Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań projektowych do PB – WD-41.
 • Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań projektowych do PT i PW.
 • Uzupełnienia OWP.

BRANŻA SANITARNA

 • Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań projektowych do PB – WD-41.
 • Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań projektowych do PT i PW.
 • Uzyskanie WT.

BRANŻA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNA

 • Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań projektowych do PT i PW.
 • Uzupełnienia OWP.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

 • Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań projektowych do PB – WD-41.
 • Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań projektowych do PT i PW.
 • Odpowiedzi na uwagi IK.
 • Wprowadzanie korekt do dokumentacji zgodnie z uwagami IK.
 • Uzyskanie WT.
 • Oczekiwanie na Polecenie Inżyniera w zakresie nowych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego do KSZR wykraczających poza zobowiązania Kontraktowe Wykonawcy. Przedmiotowe wymagania będą miały również wpływ na zagospodarowanie terenu oraz inne branże m.in. drogową, konstrukcyjną, elektroenergetyczną, teletechniczną. Po wydaniu polecenia Inżyniera dodatkowe rozwiązania w zakresie KSZR, zagospodarowania terenu oraz innych ww. branż zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej.

BRANŻA TELETECHNICZNA

 • Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań projektowych do PB – WD-41.
 • Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań projektowych do PT i PW.
 • Uzyskanie WT.
 • Oczekiwanie na Polecenie Inżyniera w zakresie nowych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego do KSZR wykraczających poza zobowiązania Kontraktowe Wykonawcy. Przedmiotowe wymagania będą miały również wpływ na zagospodarowanie terenu oraz inne branże m.in. drogową, konstrukcyjną, elektroenergetyczną, teletechniczną. Po wydaniu polecenia Inżyniera dodatkowe rozwiązania w zakresie KSZR, zagospodarowania terenu oraz innych ww. branż zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej.

BRANŻA ZIELEŃ

 • Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań projektowych do PT i PW.

BRANŻA SZR

 • Prace nad uszczegółowieniem rozwiązań projektowych do PT i PW
 • Wprowadzanie korekt do dokumentacji zgodnie z uwagami GDDKiA oddział Lublin
 • Spotkania techniczne.
 • Oczekiwanie na Polecenie Inżyniera w zakresie nowych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego do KSZR wykraczających poza zobowiązania Kontraktowe Wykonawcy. Przedmiotowe wymagania będą miały również wpływ na zagospodarowanie terenu oraz inne branże m.in. drogową, konstrukcyjną, elektroenergetyczną, teletechniczną. Po wydaniu polecenia Inżyniera dodatkowe rozwiązania w zakresie KSZR, zagospodarowania terenu oraz innych ww. branż zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej.

GEODEZJA

 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez Inżyniera i Zamawiającego linii rozgraniczających oraz linii podziałów wewnętrznych przyszłych pasów drogowych dróg publicznych

[3] Personel Wykonawcy:

Kierownictwo budowy – 3 osób

Projektanci – 10 osób

Personel pomocniczy – 5 osób

[4] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

 • Uzgodnienie przekazanego PB u IK - elementy wymagające dodatkowych wyjaśnień
 • Kontynuacja prac nad projektem budowlanym w zakresie obiektów drogowych, urządzeń teletechnicznych, elektroenergetycznych oraz sanitarnych w ramach obiektu WD-41.
 • Prace nad rozwiązaniami branży KSZR.
 • Oczekiwanie na Polecenie Inżyniera w zakresie nowych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego do KSZR wykraczających poza zobowiązania Kontraktowe Wykonawcy. Przedmiotowe wymagania będą miały również wpływ na zagospodarowanie terenu oraz inne branże m.in. drogową, konstrukcyjną, elektroenergetyczną, teletechniczną. Po wydaniu polecenia Inżyniera dodatkowe rozwiązania w zakresie KSZR, zagospodarowania terenu oraz innych ww. branż zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej.
 • Kontynuacja prac nad projektem technicznym w zakresie wszystkich branż.
 • Wewnętrzna koordynacja rozwiązań branżowych
 • Kontynuacja prac terenowych na potrzeby Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w tym inwentaryzacja przyrodnicza.
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez Inżyniera i Zamawiającego linii rozgraniczających oraz linii podziałów wewnętrznych przyszłych pasów drogowych dróg publicznych