[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

02.01.2024

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 12

Tydzień: 5

Okres: 25.12-31.12.23

 

 • Uzgodnienie Projektu Wykonawczego/Technicznego Tom VII/2.2;
 • Uzgodnienie Planu Działań Ratowniczych doprowadzony do zgodności z zapisami Zarządzenia nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2023r. zgodnie z poleceniem Inżyniera;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Uzgodnienie Stałej Organizacji Ruchu przez Zarządcę Drogi;
 • Uzgodnienie STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Uzgodnienie projektu TOR – obniżenie prędkości/degradacja klasy drogi
 • Uzgodnienie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Wykonawca przekazał STWIORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Prace nad STWIORB;

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 82 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 13
 • Projektanci – 57
 • Geodezja – 5
[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Uzgodnienie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Uzgodnienie Projektu Stałej Organizacji Ruchu przez Zarządcę Drogi;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Uzgodnienie STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Uzgodnienie Planu Działań Ratowniczych doprowadzonego do zgodności z zapisami Zarządzenia
  nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2023r. 
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych;