Inżynier w dniu 22.05.2023r. wydał PŚP nr 13 za okres rozliczeniowy od 01.04.2023r. do 30.04.2023r. na kwotę 205 352,38 PLN netto. Po wydaniu PŚP nr 13 zaawansowanie finansowe Kontraktu wynosi 4,52% (bez uwzględnienia Zaliczki- 1% ZKK).