[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

18.12.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 12

Tydzień: 3

Okres: 10.12-17.12.23

 

 • Prace nad rewizją Projektu Wykonawczego/Technicznego Tom VII/2.2;
 • Inżynier Kontraktu przekazał opatrzone pieczęcią „do realizacji” Projekty Wykonawcze/Techniczne Tom VII/2.1;
  Tom II;
 • Inżynier Kontraktu przekazał opatrzone pieczęcią „do realizacji” przedmiary;
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem-  przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Stałej Organizacji Ruchu przez Zarządcę Drogi;
 • Uzgodnienie STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Uzgodnienie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych;
 • Prace nad STWIORB;
 • Uzgodnienie Programu Zapewnienia Jakości;
 • Analiza zapisów Zarządzenia nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2023r. w ramach polecenia dostosowania Planu Działań Ratowniczych do zgodności z ww. Zarządzeniem;
[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 82 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 13
 • Projektanci – 57
 • Geodezja – 5

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Uzgodnienie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Uzgodnienie Projektu Stałej Organizacji Ruchu przez Zarządcę Drogi;
 • Przekazanie PDR zgodnego z Zarządzeniem nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2023r. w związku z poleceniem Inżyniera dostosowania Planu Działań Ratowniczych do zgodności z ww. Zarządzeniem;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Uzgodnienie STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Uzgodnienie STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych;