W dniu 07.02.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 10, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - styczeń 2023.