W dniu 07.03.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 11, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - luty 2023.