W dniu 12.04.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 12, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - marzec 2023.