W dniu 11.10.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 6, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - wrzesień 2022.

 

BRANŻA DROGOWA

- Opracowanie projektu budowlanego - kontynuacja prac;

- Przygotowanie projektu dostosowania istniejącej nawierzchni drogi S19 do KR6;

- Kontynuacja prac związanych z opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;

- Kontynuacja prac nad projektem stałej organizacji ruchu;

- Przygotowanie danych do operatu wodno-prawnego;

- Prace nad projektem podziału kompetencji.

 

BRANŻA MOSTOWA

- Opracowanie projektu budowlanego - kontynuacja prac;

- Przygotowanie materiałów do operatów wodno - prawnych.

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- Opracowanie projektu budowlanego - kontynuacja prac;

- Przygotowanie materiałów do spotkania z PGE;

 

BRANŻA TELETECHNICZNA

- Opracowanie projektu budowlanego - kontynuacja prac;

- Uzyskanie warunków technicznych od Orange;

 

BRANŻA SANITARNA

- Opracowanie projektu budowlanego - kontynuacja prac;

- Przygotowanie i złożenie materiałów do uzyskania pozwolenia wodno - prawnego;

 

GEOTECHNIKA

- Opracowanie projektu budowlanego - kontynuacja prac;

- Kontynuacja badań terenowych w zakresie badań uzupełniających;

- Prace nad przygotowaniem opinii geotechnicznej;

 

MELIORACJE

- Opracowanie projektu budowlanego - kontynuacja prac;

 

Pozostałe opracowania

 

GEODEZJA

- Prowadzenie wstępnych prac związanych z określeniem  linii rozgraniczających i prace związane z przygotowaniem dokumentacji podziałowej;

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją środowiskową;

- Prace nad raportem do kolejnej oceny;

 

Plan robót:

W październiku planowane są następujące prace projektowe:

- Wprowadzenie zasadnych korekt do Projektu Budowlanego dla tomów dla których Wykonawca otrzymał uwagi z Przeglądu Dokumentów;

- Wprowadzenie zasadnych uwag do Projektu Stałej Organizacji Ruchu i złożenie wersji po uwagach do zatwierdzenia;

- Złożenie materiałów do przeprowadzenia audytu BRD;

- Złożenie do akceptacji Zamawiającego projektu podziału kompetencji oraz porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego;

- Złożenie do przeglądu Projektu dostosowania istniejącej nawierzchni drogi S19 do KR6;

- Kontynuacja prac nad raportem do ponownej oceny;

- Przekazanie projektu budowlanego do uzgodnień;

- Kontynuacja inwentaryzacji środowiskowej;

- Kontynuacja prac nad podziałem nieruchomości;

 

Kolejna Rada Budowy zaplanowana została na 08.11.2022 r. na godzinę 12:00.