W dniu 08.11.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 7, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - październik 2022.

 

BRANŻA DROGOWA:

- Opracowanie Projektu Budowlanego - przekazanie Rewizji 02 Projektu Budowlanego po uwagach Inżyniera Kontraktu na posiedzeniu ZOPI;

- Kontynuacja prac związanych z opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem - przekazanie rewizji 02 opracowania po uwagach Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego;

- Kontynuacja prac nad projektem Stałej Organizacji Ruchu - przekazanie rewizji 02 opracowania po uwagach Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego;

- Audyt BRD - przekazanie materiałów wraz z wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie audytu BRD;

- Przekazanie projektu Podziału Kompetencji wraz z treścią porozumienia z Gminą Kock i Firlej;

- Wystąpienie o opinię do PSOR do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie;

 

BRANŻA MOSTOWA:

- Opracowanie Projektu Budowlanego - przekazanie rewizji 02 Projektu Budowlanego po uwagach Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego na posiedzeniu ZOPI;

 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA:

- Opracowanie Projektu Budowlanego - przekazanie rewizji 02 Projektu Budowlanego po uwagach Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego na posiedzeniu ZOPI;

 

BRANŻA TELETECHNICZNA:

- Opracowanie Projektu Budowlanego - przekazanie rewizji 02 Projektu Budowlanego po uwagach Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego na posiedzeniu ZOPI;

 

BRANŻA SANITARNA:

- Opracowanie Projektu Budowlanego - przekazanie rewizji 02 Projektu Budowlanego po uwagach Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego na posiedzeniu ZOPI;

 

GEOTECHNIKA:

- Opracowanie Projektu Budowlanego - przekazanie rewizji 02 Projektu Budowlanego po uwagach Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego na posiedzeniu ZOPI;

 

MELIORACJE:

- Opracowanie Projektu Budowlanego - przekazanie rewizji 02 Projektu Budowlanego po uwagach Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego na posiedzeniu ZOPI;

 

Pozostałe opracowania

GEODEZJA:

- Przekazanie linii rozgraniczających teren inwestycji drogowej zgodnie z ustaleniami z narady z dnia 17.10.2022 r.;

- Złożenie dokumentacji podziałowej do ośrodka geodezji;

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją środowiskową;

- Prace nad raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - przekazanie opracowania do oceny Inżyniera i Zamawiającego;

 

Plan robót:

W listopadzie planowane są następujące prace projektowe:

- Raport Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko - analiza uwag Inżyniera i Zamawiającego - przygotowanie stanowiska Wykonawcy oraz poprawionego opracowania;

- Przygotowanie projektu dostosowania istniejącej nawierzchni S19 do ruchu KR6 - analiza uwag Inżyniera i Zamawiającego - przygotowanie stanowiska Wykonawcy oraz poprawionego opracowania;

- Audyt BRD - oczekiwanie na rozpoczęcie procedury przez Zamawiającego;

- Przekazanie porozumień z JST;

- Oczekiwanie na zainicjowanie przez Inżyniera Polecenia Zmiany dotyczącego wykonania ekranów akustycznych;

- Oczekiwanie na wydanie zezwoleń wodno prawnych;

- Oczekiwanie na stanowisko Zamawiającego do opinii do PSOR z KWP w Lublinie;

- Oczekiwanie na otrzymanie wydania opinii do PSOR, których terminy zostały już przekroczone;

- Oczekiwanie na stanowisko Zamawiającego dotyczące zjazdów indywidualnych z DD4;

- Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją środowiskową;

- Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym;

- Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRiD;

 

Kolejna Rada Budowy zaplanowana została na 06.12.2022 r. na godzinę 12:00.