Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej w ciągu drogi S19, o długości ok. 8 km. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych.